เทคนิค 5 ข้อ ฝ่าวิกฤต ด้วยกระบวนการ Integrated Business Planning

Photo by fauxels on Pexels.com

ลาดเงียบ คู่แข่งเยอะมาก ต้นทุนสูง การประสานงานของทีมงานไม่ดี ถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้ คุณอาจจะต้องการ IBP หรือ กระบวนการ Integrated Business Planning

Translate »