เทคนิค 5 ข้อ ฝ่าวิกฤต ด้วยกระบวนการ Integrated Business Planning

photo of people using laptop s
Photo by fauxels on Pexels.com

ตลาดเงียบ คู่แข่งเยอะมาก ต้นทุนสูง การประสานงานของทีมงานไม่ดี ถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้ คุณอาจจะต้องการ IBP หรือ กระบวนการ Integrated Business Planning

ขณะที่หลายธุรกิจจะพยายามจัดการ Sale and Marketing ที่เป็นหน้าบ้าน แต่หลายๆบริษัท ก็ไม่ได้ เตรียมจัดการ “กระบวนการภายในบ้าน” ให้พร้อมต้อนรับให้ลูกค้าที่หายาก อยู่กับเรานานๆ
IBP เป็นการจัดวางแผนการจัดสรร ทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เช่น เงินลงทุน สินค้าคงคลัง ทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างมีกำไร

เทคนิค 5 ข้อที่จะทำให้ บริษัทประสบความสำเร็จ

#1 IBP จะทำให้แผนธุรกิจสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ที่ผ่านมา องค์กรมักจะทบทวนแผนธุรกิจแค่เพียงปิดตัวเลขเป้าหมายในแต่ละปี แต่ IBP เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกลยุทธ์กับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกันทำให้ผู้บริหารมั่นใจว่า แผนปีจะเติบโตสอดคล้องกับแผนระยะยาว
#2 CEO จะต้องเป็นเจ้าภาพของ กระบวนการ IBP
เพราะ CEO เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสำหรับองค์กร จึงต้องเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน IBP
#3 การพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting) เป็นของฝ่ายขายและการตลาด (จริงๆ)
เพราะฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเป็น ผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดและมีความเข้าใจในกิจกรรมที่จุดบริโภคมากที่สุดจะต้องเป็นเจ้าของกระบวนกิจกรรมนี้
#4 การบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์จะต้องมึความสำคัญมากขึ้น
ที่ผ่านมา หลายองค์กร ไม่ได้ให้ความสำคัญในการทบทวนพอร์ตผลิตภัณฑ์ และไม่ได้ทำสม่ำเสมอ IBP จะมีกระบวนการทบทวนเรื่องนี้ แยกออกมาเฉพาะและทบทวนอย่างเป็นระบบ
#5 ฝ่ายการเงินจะต้องร่วมเล่นด้วยในทุกกระบวนการธุรกิจ
ฝ่ายการเงิน จะเป็น “พันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ” เช่น ในการทำ financial simulation เพื่อ ปรับแผนการวางแผนทางด้านการเงิน

สรุป

กระบวนการวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการ (IBP – Integrated Business Planning) เป็นกระบวนต่อยอดจาก Sale and Operations Planning (S&OP) ที่พัฒนาโดย Oliver Wight ระบบนี้เมื่อวางอย่างถูกต้องก็จะสามารถทำให้องค์กรสามารถสามารถประสบความสำเร็จในเวลาที่อะไรๆก็ยากได้ครับ

สนใจเรื่อง S&OP อ่านต่อได้ที่ โพส นี้ครับ

สนใจ ประเมิน การเชื่อมโยงของกระบวนการธุกริจภายใน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »