บริษัท อินโน อินไซท์ จำกัด
ที่ปรึกษา โลจิสติกส์และกลยุทธ์ซัพพลายเชน

บริษัท อินโน อินไซท์ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำงานกับบริษัทระดับโลก ในประเทศ มากกว่า 20 ปี และด้วยประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม
ทำให้ เราเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบ ผู้บริหารในระดับต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา ในระดับกลยุทธ์ และระดับปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานะการณ์เหล่านี้

งานยุ่งยาก ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม
มีปัญหาสต็อคเงินจม
ต้นทุนสูง
หาพนักงานยาก
พนักงานขาดขวัญกำลังใจ

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

1

วิเคราะห์

วินิจฉัยธุรกิจ วิเคราะห์แยกแยะปัญหา กำหนดลำดับความสำคัญของปัญหา

คุยกับเรา

2

แก้ไข

แก้ปัญหาพร้อมกับทีมงานขององค์กรด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

คุยกับเรา

3

ป้องกัน

อบรม เพาะบ่ม สร้างทีมงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาองค์กร

หลักสูตรอบรม


ที่ปรึกษา

ลูกค้าของเรา สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน

เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ก่อตั้งเพจ Right Strategy by Akarat

ผลงานที่ผ่านมา

inno insight consulting

inno insight consulting

สื่อความรู้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

consulting

consulting

Translate »