การบริหารสินค้าคงคลัง ใน 1 นาที (One Minute Inventory Management)

กดเพิ่มเพื่อน คุยกับเราได้ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าคงคลัง เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนที่มูลค่ามากที่ในสุดในธุรกิจ และก็เป็นปัญหาของทุกธุรกิจที่ผมให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่ คือ มีสินค้าคงคลังล้น เสื่อมสภาพ และตัดบัญชี ส่งผลให้ขาดทุน อย่างน่าเสียดาย
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ใน 9 กิจกรรมโลจิสติกส์
(อ่านเพิ่มเติม 9 กิจกรรมของโลจิสติกส์ ที่ต้องทำให้ดี ( Logistics Management)
การบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management เป็นปัญหาที่พบบ่อย แต่สามารถจัดการได้ ถ้าเจ้าของธุรกิจรู้จักแกนของวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง
เช่น จำนวนสินค้าที่ควรเก็บ โดยให้สินค้าขาด ไม่มีขาย แต่ไม่เยอะเกินไป

การหาว่า จะสั่งสินค้าเมื่อไหร่ (When to Order – Time) และ  สั่งจำนวนเท่าไหร่ (How Many to Order – Quantity) เป็นเรื่องสำคัญ

ในการทำงานจริง ปริมาณสินค้าที่เหมาะสม ของแต่ละธุรกิจ ก็ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งขององค์กร ในห่วงโซ่อุปทาน และกำลังการต่อรองของบริษัทต่อผู้ขาย (Purchasing Power) ที่มีผลระยะเวลานำการสั่งซื้อ (Purchasing Lead time)
(การบริหารผู้ขาย  รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – Supply Chain Strategy ตอนที่ 1)
ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นธุรกิจ Retailer ซึ่งเกือบจะเป็นจุดปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทานและมีสินค้าหลากหลายมาก และผู้ขายต่างๆ ก็จะเก็บสต็อคไว้ให้ ธุรกิจ Retailer ส่วนใหญ่ ก็จะไม่จำเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลังสูง เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
โรงงานผลิตรถยนต์เป็นกรณีน่าสนใจ
การวางระบบซัพพลายเชนอย่างดี และอำนาจการต่อรองกับผู้ขายเยอะ  โรงงานจึงสามารถดันสินค้าคงคลังไปอยู่ที่ผู้ขาย และเก็บที่ตัวเองต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ

เทคนิคการบริหารสินค้ามีอีกหลากหลาย Inno Insight สามารถให้คำปรึกษาได้

กดเพิ่มเพื่อน คุยกับเราได้ครับ

เพิ่มเพื่อน

1 thought on “การบริหารสินค้าคงคลัง ใน 1 นาที (One Minute Inventory Management)”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.