การบริหารสินค้าคงคลัง ใน 1 นาที (One Minute Inventory Management)

สินค้าคงคลัง เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนที่มูลค่ามากที่ในสุดในธุรกิจโดยส่วนใหญ่ ปัญหาขององค์กร ส่วนใหญ่ คือ มีสินค้าคงคลังล้น เสื่อมสภาพ และตัดบัญชี ส่งผลให้ขาดทุน อย่างน่าเสียดาย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

สินค้าคงคลัง เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนที่มูลค่ามากที่ในสุดในธุรกิจ และก็เป็นปัญหาของทุกธุรกิจที่ผมให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่ คือ มีสินค้าคงคลังล้น เสื่อมสภาพ และตัดบัญชี ส่งผลให้ขาดทุน อย่างน่าเสียดาย
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ใน 9 กิจกรรมโลจิสติกส์
(อ่านเพิ่มเติม 9 กิจกรรมของโลจิสติกส์ ที่ต้องทำให้ดี ( Logistics Management)
การบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management เป็นปัญหาที่พบบ่อย แต่สามารถจัดการได้ ถ้าเจ้าของธุรกิจรู้จักแกนของวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง
เช่น จำนวนสินค้าที่ควรเก็บ โดยให้สินค้าขาด ไม่มีขาย แต่ไม่เยอะเกินไป

การหาว่า จะสั่งสินค้าเมื่อไหร่ (When to Order – Time) และ  สั่งจำนวนเท่าไหร่ (How Many to Order – Quantity) เป็นเรื่องสำคัญ

ในการทำงานจริง ปริมาณสินค้าที่เหมาะสม ของแต่ละธุรกิจ ก็ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งขององค์กร ในห่วงโซ่อุปทาน และกำลังการต่อรองของบริษัทต่อผู้ขาย (Purchasing Power) ที่มีผลระยะเวลานำการสั่งซื้อ (Purchasing Lead time)
(การบริหารผู้ขาย  รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – Supply Chain Strategy ตอนที่ 1)
ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นธุรกิจ Retailer ซึ่งเกือบจะเป็นจุดปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทานและมีสินค้าหลากหลายมาก และผู้ขายต่างๆ ก็จะเก็บสต็อคไว้ให้ ธุรกิจ Retailer ส่วนใหญ่ ก็จะไม่จำเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลังสูง เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
โรงงานผลิตรถยนต์เป็นกรณีน่าสนใจ
การวางระบบซัพพลายเชนอย่างดี และอำนาจการต่อรองกับผู้ขายเยอะ  โรงงานจึงสามารถดันสินค้าคงคลังไปอยู่ที่ผู้ขาย และเก็บที่ตัวเองต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ

เทคนิคการบริหารสินค้ามีอีกหลากหลาย Inno Insight สามารถให้คำปรึกษาได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

1 comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »