strategy

ความสามารถซัพพลายเชน 5 ด้าน Supply Chain Capability

การบริหารซัพพลายเชน ในหลายปีหลัง มีการจัดกลุ่มความสามารถซัพพลายเชน ( SupplyChain Capability ) ออกเป็น 5 ด้านได้อย่างน่าสนใจ

การแบ่งกลุ่มลักษณะนี้ทำให้ ผู้บริหารเห็นการทำงานร่วมกันทุกๆส่วนงาน (Collaboration) ได้ดีขึ้น และวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้น

Supply Chain Design

การบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากกว่าเดิม

การออกแบบซัพพลายเชน ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความยั่งยืน

บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management)

เปลี่ยน วิกฤตเป็นโอกาส – บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management) – การ “แปลงร่าง”ธุรกิจที่ควรจะทำก่อน “โควิด” ครั้งหน้า

ถึงเวลาเตรียม แผนกอบกู้ธุรกิจ หลัง Lock Down

โควิด ครั้งนี้ ขวิดแรงและบาดเจ็บกันไปทั่วโลก เมื่อโควิดเริ่มหายคึก และเริ่มปลด lock down
Management team ควรจะได้เริ่มการ รักษาและกอบกู้ ธุรกิจ (เฟสที่ 2)

กลยุทธ์รับมือ

กลยุทธ์ 7 ขั้นตอนแผนกอบกู้ธุรกิจ

โควิด ครั้งนี้ ขวิดแรงและบาดเจ็บกันไปทั่วโลก เมื่อโควิดเริ่มหายคึก และเริ่มปลด lock downManagement team ควรจะได้เริ่มการ รักษาและกอบกู้ ธุรกิจ (เฟสที่ 2) ในเฟสนี้ สิ่งสำคัญ สำหรับผม คือ การบริหาร Cash flow หรือหมุนเงินให้ทัน ซึ่งเป็นปัญหาที่เจอกันตอนนี้เยอะ เช่น 1 ไม่มีเงินเข้า… Read More »กลยุทธ์ 7 ขั้นตอนแผนกอบกู้ธุรกิจ