การปรับตัวขององค์กร เพื่อสู่อนาคต – Change to Win

Photo by Rebrand Cities on Pexels.com

การปรับตัวขององค์กร เพื่อสู่อนาคต – Change to Win ลองมองย้อนหลัง ในปีที่แล้ว ผมเห็นกการปรับตัวขององค์กร ที่ผมได้ทำงานด้วยมากมาย เช่น

Viable Supply Chain จัดการซัพพลายเชนให้ธุรกิจรอด

Photo by Trang Doan on Pexels.com

Viable Supply Chain การจัดการซัพพลายเชน เพื่อความอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน
วิกฤตโควิด ได้ทดสอบ แนวความคิดการจัดการความเสี่ยงของซัพพลายเชนว่า การจัดการแบบเดิมไม่เพียงพอ

5 Supply Chain Capability

การบริหารซัพพลายเชน ในหลายปีหลัง มีการจัดกลุ่มความสามารถซัพพลายเชน Supply Chain Capability ออกเป็น 5 ด้านได้อย่างน่าสนใจ

Business Acumen สมรรถนะสำคัญของ ผู้บริหารซัพพลายเชน

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Business Acumen – The missing part ในประสบการณ์การบริหารองค์กร ผมเห็นน้องๆหลายคน มี สมรรถนะ หรือ “เก่งงาน” มากๆ แต่ก็ดันขึ้นมา ผู้บริหารซัพพลายเชน ก็ยังไม่ถึง

Inventory Optimization RoadMap

Photo by Aqsawii on Pexels.com

เลือกเป็น ใช้ถูก รวยได้ Inventory Optimization RoadMap เกือบทุกองค์กรรู้ว่า การมีสต็อคที่เหมาะสม ทำให้รวยได้ แต่ประเด็นหลัก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน และใช้เครื่องมือไหน? ถ้าเป็นแบบนี้ ลองดู RoadMap นี้ครับ

Translate »