เป้าหมายที่สำคัญของการบริหาร Supply Chain – กรณีศึกษา จาก Supply Chain ทีี่ดีที่สุดในโลก 25 บริษัท ในปี 2019

Garter ได้จัดอันดับ Top 25 Supply Chain ที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2019 โดยมีลำดับ ดังนี้

1 Colgate-Palmolive
2 Inditex
3 Nestlé
4 PepsiCo
5 Cisco Systems
6 Intel
7 HP Inc.
8 Johnson & Johnson
9 Starbucks
10 Nike
โดยมีบริษัท Asia คือ Alibaba (13) และ Samsungs (21)

รายละเอียดศึกษาได้ตามลิงค์ https://www.gartner.com/en/documents/3913625

ที่น่าสนใจคือ ตัวชี้วัดที่ใช้นำมาจัดอันดับ มีทั้งหมด 6 ตัว นำมาตัดสิน คือ

1 Peer Opinion
2 Gartner Opinion
3 Three-Year Weighted ROA
4 Inventory Turns
5 Three-Year Weighted Revenue Growth
6 CSR Component Score

ในมุมมองนัก Supply Chain ผมสนใจตัวที่ 3,4 และ 5 ซึ่งวัดความสามารถของการบริหาร Supply Chain คือ
การบริหารทรัพย์สิน (ROA), 
การบริหารสต็อค (Inventory Turn) และ
การทำให้ยอดขายเติบโต (Revenue Growth)

ดังนั้น ถ้า KPI 3 ตัวนี้ เป็นสิ่งที่วัด The Best Supply Chain ดังนั้น ที่แหละครับ การวัดความสำเร็จของการบริหาร Supply Chain ระดับโลก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »