เป้าหมายที่สำคัญของการบริหาร Supply Chain – กรณีศึกษา จาก Supply Chain ทีี่ดีที่สุดในโลก 25 บริษัท ในปี 2019

Garter ได้จัดอันดับ Top 25 Supply Chain ที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2019 โดยมีลำดับ ดังนี้

1 Colgate-Palmolive
2 Inditex
3 Nestlé
4 PepsiCo
5 Cisco Systems
6 Intel
7 HP Inc.
8 Johnson & Johnson
9 Starbucks
10 Nike
โดยมีบริษัท Asia คือ Alibaba (13) และ Samsungs (21)

รายละเอียดศึกษาได้ตามลิงค์ https://www.gartner.com/en/documents/3913625

ที่น่าสนใจคือ ตัวชี้วัดที่ใช้นำมาจัดอันดับ มีทั้งหมด 6 ตัว นำมาตัดสิน คือ

1 Peer Opinion
2 Gartner Opinion
3 Three-Year Weighted ROA
4 Inventory Turns
5 Three-Year Weighted Revenue Growth
6 CSR Component Score

ในมุมมองนัก Supply Chain ผมสนใจตัวที่ 3,4 และ 5 ซึ่งวัดความสามารถของการบริหาร Supply Chain คือ
การบริหารทรัพย์สิน (ROA), 
การบริหารสต็อค (Inventory Turn) และ
การทำให้ยอดขายเติบโต (Revenue Growth)

ดังนั้น ถ้า KPI 3 ตัวนี้ เป็นสิ่งที่วัด The Best Supply Chain ดังนั้น ที่แหละครับ การวัดความสำเร็จของการบริหาร Supply Chain ระดับโลก

กดเพิ่มเพื่อน คุยกับเราได้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.