7 กลยุทธ์ผู้นำเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลง

time for change sign with led light
Photo by Alexas Fotos on Pexels.com

ตอนนี้หลายๆองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมาก เพื่อการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และไม่แน่นอนสูง กลยุทธ์ สำหรับ change management 7 ข้อนี้ จะช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเป้าหมาย

1 สื่อสารเหตุผล

ผู้นำจะต้องแจ้งถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมงานเข้าใจและเตรียมตัวพร้อม เพื่อการเปลี่ยนแปลง

2 สื่อสารเป้าหมาย

แจ้งทีมงานให้เห็นถึงประโยชน์ หรือ เป้าหมายสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมงานมีเป้าหมายเดียวกัน

3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผู้นำ กำหนด เป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อวัดความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลง

4 ประเมินการตอบรับการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำจะต้องมีการประเมิน แรงต้านและแรงสนับสนุน และกำหนดกลยุทธ์ ลดแรงต้าน และเสริมแรงสนับสนุน ของการเปลี่ยนแปลง

5 ฉลองความสำเร็จระหว่างทาง

เมื่อโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้นำควรจะมีสร้างแรงบัดดาลใจ โดยการฉลองควา่มสำเร็จระหว่างทาง และ ชื่นชมทีมงาน

6 วางระบบ

ผู้นำต้องวางระบบการทำงาน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่่องต่อเนื่อง

7 สร้าง #วิธีคิดปราดเปรียว (Agile Mindset)

ผู้นำปลูกฝัง Agile Mindeset เพื่อให้ทีมงาน สามารถพัฒนาอย่างเนื่อง และ เห็นการเปลี่ยนเปลงเป็นโอกาสในการพัฒนางานและตัวเอง

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »