7 กลยุทธ์ผู้นำเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลง

Photo by Alexas Fotos on Pexels.com

ตอนนี้หลายๆองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมาก เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และไม่แน่นอนสูง

Supply Chain Leader 2020+

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงนี้ กำหนดให้องค์กร โดยเฉพาะ ทีมงานหลังบ้าน หรือ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ต้อง มีความคล่องตัว #Agile และการตอบสนองที่เร็วมากขึ้นกว่าเดิมใน
ผู้บริหารงานหลังบ้าน หรือ Supply Chain Leaders จะต้องปรับตัว เรียนรู้ Adapt อะไรบ้าง และอย่างไรบ้าง

Translate »