กลยุทธ์ Business Analytics 4 ระดับ

silver imac displaying line graph placed on desk
Photo by Serpstat on Pexels.com

บริษัทต่างๆ มีข้อมูลมากมาย สิ่งสำคัญคือ เราจะนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ ใช้ข้อมูลให้เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็น หนี้สิน

เพราะว่า การเก็บข้อมูลต่างๆ จะมีต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการเก็บและรักษาข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A มีการนำ ระบบ ERP มาใช้ ลงทุนระบบหลายล้านบาท การเก็บข้อมูลของระบบ ก็จะมีต้นทุนของการนำข้อมูลเข้าระบบ เช่น การคีย์ข้อมูลต่างๆ และต้นทุนการเก็บรักษาข้อมูล

หลายบริษัท ก็มีการนำข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาใช้ ในรูปแบบ รายงานต่างๆ (Reporting) ซึ่งก็ได้ประโยชน์ ถ้าข้อมูลที่เก็บไว้นั้น สามารถนำมาทำเป็น Business Analytics และที่สำคัญ สามารถเชื่อมโยง BA ให้เข้ากับ กลยุทธ์ขององค์กรได้ ((Information as a Strategic Asset)

ที่ผมเคยเห็น องค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร มีการนำ BA มาใช้ในองค์กร หรือมีการตั้งหน่วยงาน BA ขึ้นมา แต่ การเชื่อมโยง BA เข้ากับกลยุทธ์องค์กร แบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ

#1 Ad hoc

บริษัทที่อยู่ในระดับที่ 1 จะมีการนำ Business Analytics มาใข้ แต่ใช้เป็นครั้งคราว หรือ เป็นครั้งๆ (Ad Hoc) โดยมีการเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ธุรกิจ

#2 Report

แบบที่ 2 บริษัทจะนำ BA มาใช้ ในการรายงานผล KPI ต่างๆ ของแต่ละแผนกงาน แต่ในระดับนี้ องค์กรจะไม่ได้นำผลการวิเคราะห์ กลับไปทบทวนกำหนดกลยุทธ์องค์กร

#3 Learning Loop

ในลักษณะที่ 3 องค์กรจะมีการนำการวิเคราะห์ เช่น KPI ของแต่แผนก และจะมีการสร้าง feedback loop หรือ learning loop ของแต่ละแผนก และความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร

ตัวอย่างเช่น
บริษัท A มีการนำ BA มาวิเคราะห์ KPI และ มีการวิเคราะห์ผล และสร้างวงจรเรียนรู้ปรับปรุง มีการนำ BA มาวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ ตกเป้า KPI และเพื่อจะได้ กำหนดแผนงาน เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือ ปรับกลยุทธ์หน่วยงาน เพื่อให้มีผลประกอบการ ถึงเป้าหมายองค์กร

#4 Data-Driven Strategy

ลักษณะนี้ ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ คือ นำผลจากBusiness Analytics ไปร่วมกำหนดกลยุทธ์องค์กร
ตัวอย่างเช่น
บริษัทในกลุ่มนี้ จะมีการใช้ BA ประกอบการวิเคราะห์ โอกาสและภัยคุกคาม (Opportinity and Threat) และนำผลไปร่วมกำหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้าความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

ผมไม่ได้บอกว่า บริษัท A ที่อยู่ในกลุ่ม 4 จะดีกว่า บริษัทที่อยุ่ในกลุ่มที่ 1 เพราะในบางอุตาสหกรรม ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับ BA มาก ขณะที่บางอุตสาหกรรมกำหนดให้ Business Analytics เป็นกลไกสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในระยะประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา เราจะสังเกตุเห็นว่า บริษัทต่างๆ จะปรับตัวเข้าสู่ Digital กันมากขึ้นๆ ดังนั้น เราก็เห็นว่า Business Analytics จะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น และที่สำคัญ ทักษะ Business Analytis ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นๆ ตามๆกัน

#แบ่งปัน
ถ้าท่านเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ กรุณากดแชร์เพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆ
ถ้าท่านสนใจเรื่องนี้ หรือชอบเรื่องนี้ กรุณาคอมเม้น “ชอบจัง”
ขอบคุณครับ

(สำหรับ ผู้อ่านที่อยากทราบว่า Business Analytics คืออะไร สามารถอ่านได้ที่ โพสนี้ครับ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »