ถึงเวลาเตรียม แผนกอบกู้ธุรกิจ หลัง Lock Down

โควิด ครั้งนี้ ขวิดแรงและบาดเจ็บกันไปทั่วโลก เมื่อโควิดเริ่มหายคึก และเริ่มปลด lock down
Management team ควรจะได้เริ่มการ รักษาและกอบกู้ ธุรกิจ (เฟสที่ 2)

ติดตามฟังได้ที่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.