บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management)

เปลี่ยน วิกฤตเป็นโอกาส – บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management) – การ “แปลงร่าง”ธุรกิจที่ควรจะทำก่อน “โควิด” ครั้งหน้า

การดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป เป็น วิถีวิชีวิตใหม่ (New Normal) หรือ วิถีชิวืตถัดไป (Next Normal)

เราเริ่มเห็น หลายๆ บริษัทเริ่ม เปลี่ยนแปลงทางการตลาด ให้เป็นตามพฤติกรรมลูกค้าใหม่ๆ เช่น ทำการตลาดออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์แต่ …การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ทางการขาย อย่างเดียว อาจจะไม่พอกับ การอยู่รอดในระยะยาวของธุรกิจครับ

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ต้องว่า ต้อง “แปลงร่าง” ในทุกมิติของการทำธุรกิจครับ

ผมว่า เราจะต้องกลับไปทบทวน กระบวนการธุรกิจหลักๆ แบบองค์รวม ต่อเนื่อง และที่สำคัญ คือ กระบวนจัดการซัพพลายเชน เช่น
– การวางแผน
– การสั่งซื้อ
– การผลิต
– การบริการลูกค้า
– การบริหารการกระจายสินค้า

หลายปีที่ผ่านมา ผมเคยมีประสบการณ์ที่ต้อง วางระบบการจัดการซัพพลายเชน หลังจาก การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัท

ผมว่า ครั้งนี้ก็ไม่แตกต่างกับครั้งที่ผมผ่านมา หรือจะหนักกว่า

ดังนั้น ผมแนะนำว่า การเปลี่ยนแปลงแค่ การตลาด การขาย ไม่พอครับ เราจะต้อง สร้างทั้งองค์กร ทุกกระบวน ให้มีความสามารถในการรับมือ การเปลี่ยนแปลงในครั้ง และ ครั้งหน้า

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ต้อง Transform Total Business Process, Not Part ครับ

วิกฤตในครั้งนี้ จะเป็น โอกาส หรือ จะเป็น วิกฤต ต่อไปหรือไม่
่อยู่ที่มือเราครับ เห็นด้วยมั้ยครับ??

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »