Demand Management

This topics is about Demand Management and Sale Forecasting.

Workshop การพยากรณ์การขายอย่างแม่นยำ ขั้นเทพ และวางแผนสต็อค มืออาชีพ

ปัญหาของเกือบทุกองค์กรเจอกันบ่อยๆ เช่น

สินค้าหลัก Class A ขายดี ขาดสต็อค!!
สินค้า Class C ขายน้อย เหลือเต็มคลังสินค้า??
ของที่จะขายไม่มี…
ของที่มี ก็ขายไม่ได้!?!

ฝ่ายขายโทษฝ่ายผลิต ทำให้ยอดขายไม่ถึงเป้า
ฝ่ายผลิตโบ้ยฝ่ายขาย ทำให้ สต็อคท่วม ขาดทุน
ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ ยอดขายองค์กรตกฮวบ
เจ้าของ งงงง อ้าว ทีม ทำงาน คุยกันยังไง (ฟะ)

ปัญหาจะแก้ได้ เมื่อคุณรุ้ …เทคนิคและเครื่องมือ การบริหาร การพยากรณ์การขายและการบริหารสต็อค แบบมือโปร

ถ้ามีปัญหาแบบข้างบน หลักสูตรนี้ มี solutionให้

พยากรณ์ขายด้วยเทคนิคขั้นเทพ

การทำพยากรณ์ให้มีความแม่นยำที่สูงขึ้น และมีความผิดพลาดน้อยๆนั้น

ผู้ทำพยากรณ์ หรือ Demand Manager จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจในตลาด และเข้าใจในวงจรวิชีวิต ของสินค้า (Product Life Cycle)

ออกสินค้าใหม่ ผลิตเท่าไหร่ดี??

อาจารย์ครับ ออกสินค้าใหม่ จะผลิตสินค้าใหม่เท่าไหร่ดี
ผลิตมากไปก็กลัวค้างสต็อค ผลิตน้อยไป ก็กลัวเสียโอกาส

ปัญหาสต็อคเหลือเยอะ เสื่อมสภาพ เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจส่วนมาก