ผู้นำ

male employer gesticulating and explaining idea in light office

Business Acumen สมรรถนะสำคัญของ ผู้บริหารซัพพลายเชน

Business Acumen – The missing part ในประสบการณ์การบริหารองค์กร ผมเห็นน้องๆหลายคน มี สมรรถนะ หรือ “เก่งงาน” มากๆ แต่ก็ดันขึ้นมา ผู้บริหารซัพพลายเชน ก็ยังไม่ถึง

happy ethnic woman sitting at table with laptop

Supply Chain Leader 2020+

ลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงนี้ กำหนดให้องค์กร โดยเฉพาะ ทีมงานหลังบ้าน หรือ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ต้อง มีความคล่องตัว #Agile และการตอบสนองที่เร็วมากขึ้นกว่าเดิมใน
ผู้บริหารงานหลังบ้าน หรือ Supply Chain Leaders จะต้องปรับตัว เรียนรู้ Adapt อะไรบ้าง และอย่างไรบ้าง