Design Thinking Agile และ Lean รวมเครื่องมือ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงขึ้น

การดึงจุดเด่นของ Design Thinking Agile และ Lean มารวมกัน ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากขึ้น โดยสามารถใช้ได้กับทั้งลูกค้า และลูกค้าภายใน และก็ยังเป็นเครื่องมือช่วยสร้างผู้นำและการทำงานเป็นทีมได้ด้วยครับ
ผมขออนุญาติในมุมความเห็นของผม และก็ในมุมที่ผมอยากเล่า 555 จะไม่อยากให้ลงเทคนิคมากๆเกินไป เพราะสามารถ google หาอ่านเพิ่มได้ หรือถ้ามี link ดีๆ ก็จะแอดไว้ ส่ว เพื่อนๆที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นไหน ก็ส่งความเห็นกันมานะครับ
ขอเริ่มที่ Design Thinking
ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อ เอ่อ มันคืออะไรหน่ะ ออกแบบความคิด หรือ ความคิดออกแบบ ลองอ่านนะครับ
Design Thinking เป็น วิธีการที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้ชุดเครื่องมือของนักออกแบบ ที่สร้างจุดสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์ ความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยี และข้อกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ”
ตรงนี้ผมแปลมาจาก Mr. Tim Brown, Executive Chair of IDEO ที่นับว่าเป็นเจ้าพ่อของ Design Thinking นะครับ อ่านต่อได้ตามลิงค์ https://designthinking.ideo.com/

 

การดึงจุดเด่นของ Design Thinking Agile และ Lean มารวมกัน ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรง

 

กระบวนการ Design Thinking ก็มี 5 ขั้นตอน

1. Emphatize – การทำความเข้าใจเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้/ลูกค้า
2 Define – การกำหนดกรอบและการกำหนดความต้องการ(ปัญหาที่ต้องจัดการ) ด้วยวิธี ที่เน้นผู้ใช้/ลูกค้า เป็นศูนย์กลาง
3 Ideate – การสร้างแนวคิดคำตอบให้มากมายแบบไม่มีข้อจำกัด
4 Phototype – การทำต้นแบบโดยวิธีการลงมือปฏิบัติจริง
5 Test – นำเอาต้นแบบ/ วิธีแก้ปัญหา ไปทดลองกับผู้ใช้/ลูกค้า

โดยสรุป กระบวนการ Design Thinking คือ กระบวนการคิด ที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาความต้องการลองลูกค้า/ผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง โดยมีลูกค้า/ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆสายงานมาสร้างไอเดีย หาแนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างนั้นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้

ประโยชน์


• สร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งสินค้าและบริการแบบก้าวกระโดดในเวลาที่เร็วขึ้น
• พัฒนาแนวทางและเครื่องมือสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับ องค์กร
• สร้างวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
• เอื้อให้ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างเต็มศักยภาพด้วย การร่วมมือกันทำงานเป็นทีมระหว่างคนต่างสายงานในทุกระดับ
• กระตุ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และความคิดภายในองค์กร
ครั้งหน้า ผมจะขยายต่อเครื่องมือต่างๆของ Design Thinking ตามต่อตอนหน้าครับ

#ถ้าเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์หรือเพื่อนที่กำลังทำธุรกิจ โปรดแชร์ต่อเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนๆและคนอื่นๆต่อไปครับ

สนใจเรื่องระบบโลจิสติกส์ ในแบบรู้จริงรวยได้ แนะนำ อ่านต่อที่นี่ครับ 9 กิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ต้องเก่ง 

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »