เมื่อ AI หรือ Robots มาทำงานแทนคน แล้วจะทำอย่างไรดี??

เมื่อ AI หรือ Robots มาทำงานแทนคน แล้วจะทำอย่างไรดี??

เรามักจะเห็นโพสว่า คนจะตกงานหมด หุ่นยนต์จะมาแทนเรา ให้ระวังโน่นนี่นั่น หลายๆครั้ง ฟังดูน่ากล้ว แต่ก็ไม่ได้ให้ทางออกอะไร

MCKINSEY บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ได้ทำวิจัยเรื่องนี้ ในตลาดแรงงานสหรัฐ พบว่า

มีเพียงส่วนน้อยของอาชีพที่ automation จะมาแทนอาชีพของคนได้ 100% ภายในอนาคตอันใกล้ แต่ Automation จะมาแทน กิจกรรมบางส่วน ของงาน (รูปที่ 2)

และไม่ใช่ เพียงแต่กิจกรรมของหนักงานระดับปฎิบัติการ จะโดนแทนที่ งานเกือบ 20% ของ CEO ก็จะโดนแทนด้วย

ซึ่งทำให้ องค์กรจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจอย่างสิ้นเชิง (Entire Business Process to be transformed)

ดังนั้น ผู้นำ ระดับ C-suite จะต้องมีวิสัยทัศน์ ที่จะต้องกำหนดงานและกระบวนการใหม่เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพอัตโนมัติ ที่มีโอกาสไปไกลเกินกว่าลดต้นทุนแรงงาน

## แล้ว คนทำงาน จะทำอย่างไร ##
สิ่งที่ Automation จะยังทำไมได้ คือ ความสามารถที่เป็นเฉพาะของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้ทาง ที่ได้มาจากพื้นฐานของประสบการณ์

## แล้ว คนทำงาน จะทำอย่างไร ##

สิ่งที่ Automation จะยังทำไมได้ คือ ความสามารถที่เป็นเฉพาะของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้ทาง ที่ได้มาจากพื้นฐานของประสบการณ์

เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน จะใช้เวลาน้อยลงในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า แต่จะใช้เวลาให้มากขึ้นในการ เพื่อหาความต้องการของลูกค้า และเสนอตัวเลือกให้ลูกค้าอย่างเหมาะสมสร้างสรรค์

(รายละเอียดการวิจัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ McKinsey on Digital Services: Introducing the next-generation operating model https://mck.co/2HPbx1Z )

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »