เกท การจัดการขนส่ง ภายใน 1 นาที ( Transport Management in 1 minute)

 

เป้าหมายของการจัดการขนส่ง คือ หาจุดสมดุลระหว่าง เวลาการขนส่งที่สั้นที่สุด และ ต้นทุนการขนส่งที่สั้นที่สุด โดยมีการจัดการใน 3 ระดับ  

มีคนถามผมว่า ขนส่งทำเรื่องอะไร มีวิธีอย่างไร อยากได้แบบสั้นๆ เพื่อจะได้เข้าใจ เอาไปใช้งานได้ 
ว้าว! คำถามนี้ดีมาก ผมขอให้สั้นกระชับใน 1 นาที หรือ 1 minute pitch ใน version ของผม..
การจัดการขนส่ง เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของสมรรถะของซัพพลายเชนขององค์กร (Supply Chain Performance Driver) เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปสุ่อีกจุดหนึ่ง หรือ physical movement ของ ซัพพลายเชน

เป้าหมายของการจัดการขนส่ง (Transport Management Goals) 

ป้าหมายของการจัดการขนส่ง คือ หาจุดสมดุลระหว่าง เวลาการขนส่งที่สั้นที่สุด และ ต้นทุนการขนส่งที่สั้นที่สุด โดยมีการจัดการใน 3 ระดับ  
1 ระดับกลยุทธ์ (Strategic Management) หรือการจัดการในระยะยาว ในหลักปี เช่น 1-3 ปี เช่น การลงทุนเพิ่มกำลังการขนส่ง การพิจารณา Logistics Outsourcing etc.
2 ระดับยุทธวิธี (tactical Management) เป็นการจัดการในระยะกลาง ในหลักเดือน เช่น 3 เดือน ถึง 18 เดือน เช่นการพิจารณาการจ้างรถภายใน หรือ Subcontract การวางแผนเส้นทางเดินรถ Route Planning and Optimization etc.
3 ระดับปฎิบัติการ (Operational Management) เป็นการจัดการรายวัน เช่น การจัดส่งรายวัน การจัดการสายส่งและปล่อยรถ Dispatching การเลือกรูปแบบการขนส่ง Mode of Transport etc.

ในแต่ละระดับ จะเกี่ยวข้องกับการจัดการ 6 เรื่องนี้

  • การพยากรณ์ Forecasting.
  • การางแผน Planning.
  • การจัดการองค์กร Organizing.
  • การสั่งการ Commanding.
  • การประสานงาน Coordinating.
  • กาารควบคุม Controlling.
สรุป การจัดการขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโลจิสติกส์ Logistics Management และมีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของซัพพลายเชน ซึ่งเป็นตัวหลักขับเคลื่อนให้ซัพพลายเชนมีสมรรถภาพ และส่งผลโดยตรงต่อการบริการลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจของทุกองค์กร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเราได้ครับ

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »