mindset

ไม่อยากโดน AI Disrupt ต้องทำงานแบบ 5G

งานที่ทำอยู่จะถูก Disrupt หรือไม่ AI จะมาทำงานแทนตำแหน่งที่เราทำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า เรายังทำงานเหมือนหุ่นยนต์ คือว่า นายสั่่งอย่างไรก็ทำตามสั่ง ถ้าทำแค่ตามสั่ง วันหนึ่งนายก็คงเอา AI มาทำงานแทน ทักษะที่จำเป็นในวันนี้ แตกต่างจากเมื่อ 5-10 ปีที่แล้ว สิ่งที่องค์กรในยุค 5G ให้ความสำคัญคือ “Soft Skills” หรือ ทักษะเกี่ยวกับวิธีคิดเชิงระบบ System… Read More »ไม่อยากโดน AI Disrupt ต้องทำงานแบบ 5G