Omni Channel คืออะไร

การแข่งขันที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภคที่ใช้มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการสร้าง ความตระหนักของลูกค้าต่อสินค้า และ การทำให้ลูกค้ามีสร้างประสบกาณ์ที่ดีต่อสินค้า ผ่านการซื้อขายที่สะดวกสบายทำให้เกิด การขายที่เข้าถึงลูกค้า แบบ Omni-Channel 

Omni Channel คือ วิธีการขายหลายช่องทาง ซึ่งจะทำให้ลูกค้า ได้รับประสบการ์ณที่่ต่อเนื่องราบรื่น  ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าออนไลน์จากเดสก์ท็อป หรือโทรศัพท์มือถือ หรือทางโทรศัพท์ หรือในช่องทางอื่นๆ และได้ประสบการณ์ ที่ราบรื่นต่อเนื่อง 

 

Omni Channel จะแตกต่าง Multi-Channel เช่น บริษัทคุณมี แอปบนมือถือ หรือ และมีแคมเปญ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ที่มีการออกแบบมาอย่างดี แต่ถ้าช่องทางเหล่านี้ไม่ทำงานร่วมกัน มันก็ไม่ใช่ Omni Channel

ตัวอย่างของ การบริการแบบ Omni Channel คือ แอปฟังเพลงออนไลน์ อันดับต้นๆของโลก  Spotify ที่มีการให้บริการแบบ เช่น เมื่อคุณฟังเพลงผ่าน Desktop  เพลงที่คุณฟังก็ขึ้นที่ Notification บนมือถือ ซึ่งทำให้คุณฟังเพลงต่อเนื่อง จาก เดสก์ท็อป ไปที่ มือถือได้

ตอนหน้า จะมาพูดถึงการทำ Supply Chain ในแบบ Omni Channel 

 

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »