ความแม่นยำการพยากรณ์ Forecast Accuracy – สูตรไหนเหมาะกับผู้บริหาร

Photo by Christina Morillo on Pexels.com

การพยากรณ์ยอดขาย เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ และการวัดความแม่นยำ Forecast Accuracy ที่ถูกต้องก็ยิ่งสำคัญไม่น้อยกว่ากัน

Translate »