โลจิสติกส์

บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management)

เปลี่ยน วิกฤตเป็นโอกาส – บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management) – การ “แปลงร่าง”ธุรกิจที่ควรจะทำก่อน “โควิด” ครั้งหน้า

การวางกลยุทธ์ซัพพลายเชน – ประสบการณ์ตรง

หลายวันที่แล้วไป Kick off โครงการที่ทำร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกับ อาจารย์ของผมที่เป็นสุดยอดด้านโลจิสติกส์
อาจารย์ถามเรื่องประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์ซัพพลายเชน สมัยตอนที่ผมเป็น ASEAN Supply Chain Director ตอนแรก เบลอๆนึกไม่ออกว่าว่ายังมีไฟล์เก็บไว้มั้ย 555
อ่านต่อ….