คุณชาญวุฒิ วิจิตรกุลวงศา – Contributor

 • การทำงาน
  ประสบการณ์ การทำงานกว่า 17 ปี ในสายงานซัพพลายเชน และ งานปฏิบัติการ ให้กับ  องค์กรชั้นนำระดับโลก ในหลายหลายอุตสาหกรรม
  ผู้จัดการดูแลส่วนงานคุณภาพ และข้อกำหนดทางการผลิต ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ที่ปรึกษา และ วิทยากรอิสระ
 • ความเชี่ยวชาญ
  การวางระบบการวางแผนการขาย และ ปฎิบัติการ (S&OP : Sales and Operation Planning)
  การวางแผนกลยุทธ์ทางซัพพลายเชน และ ระบบปฏิบัติการ
  การวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
  การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Planning)
  การวางแผนการผลิต และ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Supply Planning and Inventory management)