แบบประเมิน Sales and Operations Planning

แบบประเมิน S&OP เหมาะสำหรับ องค์กรที่ลงระบบ S&OP เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบ หรือ บริษัทที่ยังไม่ได้ลงระบบ สามารถใช้เป็นแนวทางในการลงระบบได้

กดเพิ่มเพื่อน คุยกับเราได้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.