เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Inno Insight Co., Ltd

ประสบการณ์

ทำงานด้าน ซัพพลายเชน มา 20 กว่าปี ในระดับภูมิภาคให้กับ บริษัทระดับโลกหลายแห่ง
ที่ปรึกษาและวิทยากร และ อาจารย์พิเศษ ให้กับองค์กรและส่วนราชการ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม
ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ( องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ ซัพพลายเชน
Business Analytics
เพิ่มยอดขาย ลดต้นุทน เพิ่มกำไร
การวางระบบ การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operations Planning :S&OP)
กลยุทธ์การจัดซื้อ และ การจัดจ้าง การบริหารการทำสัญญาจ้างผลิต (Contract Manufacturing) และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Provider). KPI/Competencies Model
การวางระบบ ERP
การสร้างและการจัดการทีมข้ามวัฒนธรรม Cross Cultural Team Management


กดเพิ่มเพื่อน คุยกับเราได้ครับ

เพิ่มเพื่อน