ทีมงานของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญ Inno Insight มีประสบการณ์ตรงกับระบบงานหลังบ้าน (โลจิสติกส์และซัพพลายเชน) ในระดับกลยุทธ์และหน้างาน ด้วย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เราเชื่อมโยง เข้าใจ ความต้องการของระดับบริหาร และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาได้ในระดับปฎิบัติงาน ทำให้ ลูกค้ามั่นใจได้ว่า องค์กรจะเติบโตจากฐานราก อย่างยั่งยืน

Inno Insight Team

เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM ESLog

ที่ปรีกษากลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เพิ่มเติม

ชาญวุฒิ วิจิตรกุลวงศา

ที่ปรึกษากลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์, Contributor

เพิ่มเติม