เปลี่ยนให้เปรี้ยง!! (หรือ ป้อแป้)??

ผลกระทบจากโควิด เร่งให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนองค์กร ตัวอย่างที่ได้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงนี้ คือ ลดจำนวนพนักงาน ทั้งโดยสมัครใจ หรือ ตกใจ

มองผ่านสายตาผู้บริหาร เรื่องนี้จำเป็นที่ต้องทำ เพื่อรักษาบริษัทไว้ ซึ่งก็อาจจะจริง แต่สิ่งที่สำคัญไมแพ้กัน คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาผลกระทบต่อจากนั้น

ผมได้ยินมาว่า มีบางบริษัทในสมัยที่พ่อแม่บริหาร ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมาย แต่ก็ไม่ลดคน ไม่ตัดเงินเดือน

การตัดสินใจ “ขาดทุนเงิน” ระยะสั้น แต่ “รักษาใจ” ระยะยาว
ทำให้ “ได้หัวใจ” พนักงาน ทำให้พนักงาน “รัก” และ “รักษา” บริษัทพอๆกับเจ้าของ และทุ่มเททำงานอย่างมากมาย

(ตรงนี้เลยเป็น จุดแข็ง โดยเฉพาะ SME ไทยๆ ที่ต้องหาคนเก่งดี แข่งกับบริษัทต่างชาติ ที่ให้เงินเยอะกว่า)

การตัดสินใจ “ขาดทุนเงิน” ระยะสั้น แต่ “รักษาใจ” ระยะยาว

ทำให้ “ได้หัวใจ” พนักงาน ทำให้พนักงาน “รัก” และ “รักษา” บริษัทพอๆกับเจ้าของ และทุ่มเททำงานอย่างมากมาย

แต่ตอนนี้ รุ่นลูกรุ่นหลานบริหาร วิธีคิดเปลี่ยน
การบริหารงาน มองมิติ “ตัวเลขทางการเงิน” มากกว่า “การรักษาคน”
เลยตัดคน ลดคน เร็ว แรง ทำให้ “เสียหัวใจ” ซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของ บริษัท SME ไทยๆ

จริงอยู่ ทุกคนรู้ผลกระทบจากโควิด แต่สิ่งที่พนักงานยังไม่ชัดเจนคือ พนักงานคิดว่า บริษัทตัดสินใจเรื่องนี้เร็วไป ทำให้ เกิดเหตุการณ์มองต่างมุม

การตัดสินใจของผู้บริหาร อาจจะถูกและจำเป็น แต่ศิลปะในการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อาจจะยังน้อยไป อย่างเช่น การสร้าง Sense of Urgency เช่น การสือสารให้พนักงาน “เข้าใจ” เพื่อจะ “ได้ใจ” และ “ร่วมแรงร่วมใจ” กันการเปลี่ยนแปลงครับ
#change #management

By Akarat

คุณ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล มีประสบการณ์ บริหารและจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มากกว่า 20 กว่าปี ให้กับบริษัทระดับโลก ดูแลทีมงานประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นปรึกษาให้องค์กรขนาดใหญ่ และ SME มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »